Ông nghĩ tôi đang làm gì đây?

Một du khách đến một hòn đảo. Ông thấy trên bến cảng một ngư dân trẻ đang nằm nhìn trời.

Ngạc nhiên, ông hỏi:

– Tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai?

– Để làm gì?

– Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ mua chiếc thứ ba, thứ tư, rồi cả đoàn thuyền.

– Rồi sao nữa?

– Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể nghỉ ngơi.

– Vậy ông xem, tôi đang làm gì đây?

– !?!

Xem thêm:

 

 

 

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 − nine =