Xây dựng Thừa Thiên-Huế thành trung tâm du lịch lớn của cả nước

Đây là mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch triển khai chương trình trọng điểm về phát triển du lịch tỉnh và Festival Huế 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Đầu tư du lịch

Kế hoạch Triển khai chương trình trọng điểm về phát triển du lịch tỉnh và Festival Huế 2014 nhằm mục tiêu xây dựng Thừa Thiên-Huế xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước, điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện của du lịch Việt Nam; thúc đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững, phát triển theo chiều sâu; góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng Thừa Thiên-Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; gắn việc tổ chức thành công Festival Huế 2014 với hình thành các sản phẩm du lịch mới tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

 

Đồng thời, phát triển du lịch gắn liền với việc xã hội hóa để người dân và các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động và xây dựng môi trường du lịch. Đẩy mạnh xúc tiến du lịch, tăng cường hội nhập và chủ động phát triển quan hệ quốc tế. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng một số sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh. Nâng cấp và xây dựng các điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch trọng điểm, có thương hiệu quốc tế.

 

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu năm 2014, Thừa Thiên-Huế phấn đấu đón 2,8-3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt từ 1,2-1,3 triệu lượt, khách nội địa đạt 1,7-1,8 triệu lượt; khách lưu trú đạt 2 triệu lượt.

 

Phấn đấu tổng doanh thu toàn ngành tăng 16-18% (2.800-2.900 tỷ đồng) so với năm 2013, du lịch và dịch vụ đóng góp 54-55% GDP của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Căn cứ quy mô và chất lượng tổ chức Festival Huế 2014, phấn đấu đạt trên 200.000 lượt khách đến tham dự Festival (trong đó khoảng 90.000 lượt khách quốc tế). Tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo. Năm 2014, số lượng lao động trong ngành du lịch tăng thêm 3,5%.

 

Kế hoạch cũng đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch; Xúc tiến quảng bá du lịch; nâng cấp và phát triển sản phẩm du lịch và tăng cường chất lượng dịch vụ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch; kết hợp chặt chẽ phát triển du lịch với chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh…/.

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen + fifteen =